AVV CAO Groothandel in Textielgoederen 2018-2020

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
| Download CAO Groothandel in Textiel | 5 oktober 2018 AVV CAO Groothandel in Textielgoederen 2018-2020 Download: > AVV CAO Groothandel in Textiel 2018-2020 (01-10-18) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 oktober 2018, nr. 51006, onder UAW nr. 12005.