AVV CAO VVT 2018-2019

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
| Download CAO VVT | 5 oktober 2018 AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2018-2019 (CAO VVT) Download: AVV CAO VVT 2018-2019 (01-10-18) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 oktober 2018, nr. 20191, onder UAWnr. nr. 12006.