Gestage toename vrouwen onder topverdieners

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het aandeel vrouwen onder de meest verdienende werknemers in grote ondernemingen en andere organisaties neemt de laatste jaren gestaag toe. In 2017 bestond de top van de loonlijst van organisaties met minimaal 500 werknemersbanen voor ruim twintig procent uit vrouwen.