Welke rol heeft de OR binnen uw verzuimbeleid?

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van alle medewerkers en heeft wettelijk gezien een aantal rechten om ook echt invloed uit te kunnen oefenen op bijvoorbeeld het verzuimbeleid. Een goede samenwerking levert HR veel op....