AVV CAO Kinderopvang 2018-2019

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
| Download CAO Kinderopvang| 16 november 2018 AVV CAO Kinderopvang 2018-2019 Download: > AVV CAO Kinderopvang 2018-2019 (13-11-18) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kinderopvang. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 november 2018, nr. 59619, onder UAWnr. 12019.