Personen met migratieachtergrond werken vaker flex

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Personen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk dan personen met een Nederlandse achtergrond. Als zij werken, dan is dat relatief vaak als werknemer met een flexibele arbeidsrelatie.