Eindbod CAO Air Products 2018-2019

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
| Download CAO Air Products » | 3 december 2018 CAO-naam CAO Air Products Nederland Download Eindbod CAO Air Products 2018-2019 > Eindbod CAO Air Products 2018-2019 (02-12-18) Looptijd De CAO heeft een looptijd van 12 maanden van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2019. Loonmutaties – 2,4% loonsverhoging per 1 juni 2018 Daarnaast een éénmalige uitkering van bruto € 350,- welke uitgekeerd zal worden met de salarisbetaling van januari 2019. Bron: CNV Vakmensen, 3 december 2018