Pensioenontslag: praktische handvatten

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Met de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015, is het pensioenontslag een veel ingewikkelder aangelegenheid geworden dan daarvoor. Met dit artikel trachten we een aantal praktisch handvatten te geven.