Contact met leidinggevende kan tijdsdruk mantelzorger verlichten

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
400.000 werkenden geven intensief hulp aan een zieke naaste. Zij ervaren meer tijdsdruk en zijn substantieel minder tevreden over hun leven dan mensen die geen of minder zware zorgtaken op zich hebben genomen. Contact met de leidinggevende en flexibel werk kunnen de stress verzachten.