Het geheimhoudings- en concurrentiebeding

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In een concurrentiebeding zijn vaak zaken als het geheimhouden van marktgevoelige informatie vastgelegd. Dat moet de werkgever bescherming bieden. En hoe zit het met een geheimhoudingsbeding?