Is het stellen van een maximale werkervaringseis leeftijdsdiscriminatie?

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Een 54-jarige man solliciteert op een vacature voor een traineeship in de IT. Als hij niet wordt uitgenodigd voor een gesprek omdat hij teveel werkervaring heeft, stapt hij naar het College voor de Rechten van de Mens. Die oordeelt dat er sprake is van indirecte leeftijdsdiscriminatie. Maar de rechter oordeelt anders. ...