Best practice: verzuimpercentage van 0,88%

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Van alle bedrijfstakken kende de schoonmaaksector in 2018 het hoogste percentage ziekteverzuim: 5,9% volgens cijfers van het CBS. Met een verzuim van slechts 0,88% laat Schoonzorg zien dat het ook anders kan.