De inkomstenbelasting: dit verandert er

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
De Eerste Kamer ging eind december 2018 akkoord met het Belastingplan 2019 met een ambitieus pakket belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Zo komt er vanaf 2021 een tweeschijven- in plaats van een vierschijvenstelsel. Wat verandert er nog meer? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.