Federgon: daling zet door in België in april

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Neerwaartse trend van uitzendarbeid zet door in België in april. In april 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,05% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Negatieve evolutie Deze daling is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -1,17% in het arbeiderssegment, en met -0,88% in het bediendesegment. Op jaarbasis daalt de uitzendactiviteit In vergelijking met de maand april van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van -4,07%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -4,92% in het arbeiderssegment en met -2,88% in het bediendesegment. Bron: Federgon, 29 mei 2019