Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Woensdag werd bij de SER het principeakkoord gepresenteerd voor een nieuwe pensioenstelsel. Daarin is ook een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers opgenomen. Een pensioenverzekering wordt niet verplicht voor zzp’ers....