Voorbeelden keten- en perioderegeling Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag twee keer worden verlengd (keten), mits daarbij een periode van 24 maanden, inclusief een eventueel tussenliggende onderbreking van perioden tot en met zes maanden, niet wordt overschreden (periode). Vanaf 1 januari 2020 wordt de termijn van 24 maanden opgerekt naar 36 maanden. Enkele voorbeelden.Topic: Wet arbeidsmarkt in balans