Organisatiegezondheid, een verdieping van de strategische rol van HR?

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het is een open deur om te stellen dat de algehele conditie van mensen in hoge mate bepalend is voor hun prestatieniveau. Maar heeft u deze gedachte wel eens doorgetrokken naar de organisatie als geheel? Dus: hoe beter het met de conditie of gezondheid van een organisatie is gesteld, des te beter is zij in staat toekomstbestendig en -behendig te opereren. 28 juni 2019Topic: Strategisch HR