AVV CAO Vleessector 2019-2024

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
| Download CAO Vleessector | 1 juli 2019 AVV CAO Vleessector 2019-2024 Download: > AVV CAO Vlees 2019-2024 (26-06-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vleessector. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26 juni 2019, nr. 33373.