AVV CAO Zoetwaren 2019-2020

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
| Download CAO Zoetwaren | 12 juli 2019 AVV CAO Zoetwaren 2019-2020 Download: CAO Zoetwaren 2019-2020 (12-07-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 12 juli 2019, nr. 33554.