Merendeel bedrijven leeft arboregels onvoldoende na

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arboregels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien.