Meer zeggenschap over aanvullend pensioen voor de personeelsraad

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Sinds begin dit jaar hebben de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) meer medezeggenschap over het pensioen bij kleine ondernemingen. Het gaat om een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in het kader van de Verzamelwet pensioenen 2019.