Wijziging AVV CAO Taxi 2019-2020

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
| Download CAO Taxivervoer | 10 september 2019 Wijziging AVV CAO Taxivervoer 2019-2020 Download: > AVV CAO Taxi 2019-2020 (22-08-19) Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Taxivervoer. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26 augustus 2019, nr. 43481.