Ontslagrecht subjectief toegepast

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Ontslag om een bepaalde reden kan bij de ene rechtbank sneller worden toegekend dan bij een andere. ...