Wanneer is een proeftijd in strijd met cao-bepalingen?

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Een werkgever spreekt mondeling een proeftijdsbeding af en bevestigt die pas schriftelijk na de indiensttreding. Als de werknemer in de proeftijd wordt ontslagen, beroept hij zich op nietigheid van het beding. Volgens hem is de proeftijd in strijd met de cao-bepalingen overeengekomen en daarom nietig. Wat oordeelt de rechter?...