Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet de werkgever doen?

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het van belang dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft. In het algemeen moet de melding uiterlijk binnen een week na het ontstaan van ziekte van de werknemer worden gedaan.