Principeakkoord CAO Sociale Werkvoorziening 2019

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
| Download CAO Sociale Werkvoorziening » | 24 oktober 2019 CAO-naam CAO Sociale werkvoorziening Download Principeakkoord CAO Sociale Werkvoorziening 2019 > Principeakkoord CAO Sociale Werkvoorziening 2019 (25-09-19) Looptijd Deze nieuw overeengekomen cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Loonmutaties – 1,23% loonsverhoging per 1 juli 2019 – 1,34% loonsverhoging per 1 januari 2020 Arbeidsvoorwaarden – De nieuwe cao SW geldt alleen voor werknemers onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en niet voor werknemers die onder de Participatiewet vallen. Bron: FNV, 18 september 2019