Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Hoe vergaat het mbo’ers die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben afgerond op de arbeidsmarkt? Hebben de afgestudeerden betaald werk en vonden ze het gevolgde onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs een goede basis voor hun loopbaan? Oftewel, hoe was de overgang onderwijs-arbeidsmarkt?