P&O adviseur

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Voor de KNAW zoekt pzSearch een P&O adviseur. Je werkt mee aan de ontwikkeling van een duurzaam P&O beleid. Je levert een bijdrage aan onderwerpen als de implementatie van het HR beleid, de strategische personeelsplanning (SPP), het creëren van draagvlak voor vernieuwing en thema's als inzetbaarheid, terugdringen van verzuim, opleiding & (talent-)ontwikkeling en recruitment. Je borgt de toepassing van de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, de cao en wet- en regelgeving. Je komt tot een modern HR beleid, dat aansluit bij de praktijk van de KNAW. Je bent klankbord en vraagbaak voor de leidinggevenden en adviseert inzake de ontwikkeling en het functioneren van de afdeling en van individuele medewerkers. Je informeert medewerkers van het bureau over regelingen inzake functioneren,...