AVV CAO Architectenbureaus 2019-2021

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
| Download CAO Architecten » | 21 november 2019 AVV CAO Architectenbureaus 2019-2021 Download: AVV CAO Architecten 2019-2021 (13-11-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Architectenbureaus. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 november 2019, nr. 49452.