Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Onderwerpen die jaarlijks in het Jaarrapport Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, opgroeien in een bijstandsgezin, onderwijs, arbeid, leefstijl, criminaliteit, jeugdzorg en de situatie van jongeren in Caribisch Nederland. Daarnaast besteedt de editie van 2019 ook aandacht aan het welzijn van jongeren en het gebruik van internet. Het Jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.