Nederlands personeel steeds vaker ziek thuis

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In de afgelopen jaren is het gemiddelde ziekteverzuim, maar vooral het langlopende verzuim, fors gestegen. Juist mkbers worden hierdoor relatief hard geraakt want een zieke medewerker kost een werkgever gemiddeld € 250,- per dag. Sazas pleit voor meer aandacht voor preventie. Daarom adviseert de verzuimspecialist hoe men signalen van (langdurig) verzuim in een vroeg stadium kan herkennen en gerichter actie kan ondernemen.