HR-adviseur

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Voor de Omgevingsdienst regio Utrecht zoekt pzSearch een HR-adviseur. Je bent mede verantwoordelijk voor de HR-processen binnen de organisatie zoals het ontwikkelen, realiseren en opvolgen van het HR-beleid, in lijn met de strategie van de organisatie. Je werkt hierin nauw samen met je beide collega’s van het HR-team, de gehele staf, en het management. Je hebt een initiërende rol. Je vertaalt ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie naar een interne HR-aanpak. Ook ben je in staat om, met jouw kennis van het arbeidsrecht en de ambtenarenwet, de rechtspositie van de ODRU actueel te houden en het personeelshandboek te onderhouden. Verder vervul je de rol van adviseur van de WOR-bestuurder aan tafel bij de medezeggenschap. En naast je adviesrol, vervul je ook eventueel de rol van...