Overzicht NOW-aanvragen en toekenningen

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
91% van de NOW-aanvragen zijn toegekend door UWV in de maand april. Dit presenteert het uitvoeringsinstituut in een factsheet met alle aanvragen en betalingen van bedrijven die de subsidie hebben aangevraagd....