Or Aon over loonoffer: ‘Risico’s niet afwentelen op personeel’

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
De ondernemingsraad van Aon biedt geen steun aan het verzoek van de Aon-directie aan het personeel om een deel van het loon in te leveren. De or vindt dat in de huidige situatie het ondernemersrisico niet mag worden afgewenteld op het personeel. De Nederlandse directie van advies- en …