Kort geding over lagere uitzendfactuur bij NOW-steun

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Mag een opdrachtgever die uitzendkrachten inhuurt eenzijdig hoge korting vragen op een uitzendfactuur omdat de betreffende uitzend- of backoffice organisatie NOW-geld van de overheid ontvangt om de lonen door te kunnen betalen?...