Sociaal domein: cohort 2015, uitstroom 2015/’20

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Cohort analyse; uitstroom van werknemers uit het sociaal domein, 1ste kwartaal 2015 - 1ste kwartaal 2020