Derde steunpakket: investerend de crisis uit

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Investeringen stimuleren, een wendbare arbeidsmarkt en ondersteuning van ondernemers om hun bedrijf weer productiever te maken. MKB-Nederland onderschrijft van harte de maatregelen die het Nederlands Comité voor Ondernemerschap aanbeveelt om het midden- en kleinbedrijf door en uit de crisis te helpen en zijn rol als banenmotor te blijven waarmaken. Die sluiten goed aan op de eigen voorstellen die de ondernemersorganisatie bij het kabinet heeft ingebracht voor het derde steunpakket en om investerend de crisis uit te komen. Het comité wil met zijn advies aan het kabinet een bijdrage leveren aan de maatregelen die de komende tijd moeten worden genomen.3 september 2020Topic: Tomorrow@work