Campusvastgoed speelt steeds grotere rol als aanjager van kenniseconomie

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Nederland telt 40 kenniscentra in verschillende stadia van ontwikkeling, waar door onderzoeksinstellingen, startups en bedrijven kennisuitwisseling, onderzoek en innovatie plaatsvindt. Voor bedrijven en een campus als geheel zijn de faciliteiten zoals laboratoria, ruimte voor incubatorprogrammas en reguliere kantoorruimtes onmisbaar.