Bijzondere bijstand 2019

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand in 2019 door gemeenten. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).