Invoering regeling ‘Bedrag ineens’ uitgesteld

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen wordt op aandringen van de Eerste Kamer uit elkaar getrokken. Het onderdeel Bedrag ineens wordt een jaar later ingevoerd. Veel senatoren uitten tijdens de behandeling van het wetsvoorstel sterke twijfels over de uitvoerbaarheid van dit deel van de wet.