VNO-NCW: brede welvaart is een verantwoordelijkheid, niet een gunst

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Volgens Ingrid Thijssen is er een koerswijziging nodig waarmee ondernemers zich richten op brede welvaart, gelijke kansen en een duurzame economie. Het idee dat het bedrijfsleven zorgt voor economische groei en banen en dat de rest vervolgens vanzelf wel komt, wordt losgelaten....