Divers talent

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Ergens midden jaren negentig werd tijdens een OR-vergadering van een vakbond een discussie gevoerd over de uitwassen van het toen vigerende diversiteitsbeleid. Het beeld dat over de overlegtafel ging was dat van een arbeidsmigrant die niets vermoedend langs het gebouw liep, naar binnen werd … Het bericht Divers talent verscheen eerst op ORnet.