HR Businesspartner met focus op zelforganisatie (interim)

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Voor de gemeente De Bilt zoekt pzSearch een HR Businesspartner met focus op zelforganisatie (interim). De organisatie bevindt zich momenteel midden in een doorontwikkeling van de organisatiewijziging uit 2018. Er wordt gewerkt aan een nieuw sturingskader, de implementatie van ambtelijk opdrachtgeverschap en een wat meer zakelijkere manier van werken. En per 1 maart gaat er een nieuwe teamindeling van start, met als doel om op termijn zelforganiserend te worden. Er is zodoende behoefte aan extra inzet binnen de vakgroep HR om de prioriteiten van de HR agenda te helpen op- en aan te pakken. Ook is er de behoefte om samen met de andere HR Business Partners vorm te geven aan de zelforganisatie en te ontdekken wat een geschikte rol van HR daarin is op de lange termijn. Gezocht wordt een...