HR adviseur (interim)

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt pzSearch een HR adviseur (interim). Sinds 1 december 2017 wordt er in een nieuwe organisatiestructuur gewerkt. Er zijn 2 domeinen met domeindirecteuren en daaronder teams. De leidinggevenden van de teams zijn integrale managers. Taken en bevoegdheden worden zo diep mogelijk in de organisatie gelegd. De directie houdt zijn focus op strategische projecten en zorgt voor de nodige verbinding tussen de teams. Met de nieuwe structuur is gestart met een organisatieontwikkelingstraject dat inmiddels vorm begint te krijgen. Het ontwikkeltraject bestaat uit een 7-tal speerpunten op het gebied van managementstructuur, ontwikkelen van management en medewerkers, optimaliseren werkprocessen, versnellen zaakgericht werken, financieel beheer, huisvesting en HR...