Corona versnelt de vernieuwing in de zorg

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Medezeggenschap in de zorg is een krachtenveld waar verschillende ‘stakeholders’ als de cliëntenraad, toezichthouders en de or vaak samen zoeken naar nieuwe vormen van overleg. Mede door corona lijkt zich dat nu te versnellen. Ondernemingsraden in de zorg verschillen op hoofdlijnen sterk van or’s … Het bericht Corona versnelt de vernieuwing in de zorg verscheen eerst op ORnet.