Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
gegevens over werknemers die in 2020 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2020 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2020 nog in de WIA zaten.