Digitalisering en duurzaamheid steeds meer hand in hand

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Covid19 verlegt de bedrijfsfocus naar digitalisering omdat het bedrijven dwingt om flexibel te reageren. We zien nieuwe digitale businessmodellen ontstaan. Bedrijven blijven daarbij oog houden voor duurzaamheid want het belang van duurzaamheid groeit. Willen bedrijven in de toekomst levensvatbaar blijven, zullen ze ook snel een duurzame business moeten realiseren.