Is onze werkplek nog veilig? Werknemers vallen uit door optelsom van arborisico’s

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Hoe veilig is de werkplek in ons land? Veel Nederlandse werkenden zijn daar bepaald niet positief over. Ze hebben het veel te druk en hebben te weinig invloed om hun werk zelf te regelen. Machines en software bepalen het werktempo. Op de werkplek zelf is het vaak te warm, te koud of te lawaaiig en dat leidt tot ongelukken. Veel werknemers ervaren daardoor ook stress die uitmondt in ziekteverzuim en een burn-out. Bovendien zijn banen nu minder zeker, waardoor werkenden niet durven te klagen. Maar daar zouden ze wel alle reden toe hebben: zo heeft de helft van de werkgevers geen verplichte inventarisatie van de arborisico’s met een plan van aanpak.