Onbenut arbeidspotentieel meest toegenomen in Noord-Holland en Drenthe

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
8,5% van de 15- tot 75-jarigen behoorde in 2020 tot het onbenut arbeidspotentieel (werklozen, semiwerklozen, onderbenutte deeltijdwerkers). Dit verschilt per provincie en gemeente.