Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Cijfers over het onbenut arbeidspotentieel: werklozen, semiwerklozen en onderbenutte deeltijdwerkers. Per provincie voor 2019 en 2020, per gemeente voor 2020.